DZIŚ IMIENIY: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Szkoła Podstawowa w Giżycach

.:: Start
.:: GeoCmentarz
.:: Historia
.:: Kronika
.:: Parafia
.:: Artykuły
.:: Patroni
.:: Proboszczowie
.:: Sšsiedzi
.:: Intencje
.:: Ogłoszenia
.:: Jan Paweł II
.:: Dom Dziecka
.:: SZP w Giżycach
.:: SZP w Janowie
.:: Straż
.:: Linki
.:: Kontakt
.:: Olimpiady


Wyślij sms'a tego...
  ...do bliźniego swego http://www.sms.ikp.pl/

Jesteś
509052
Dzieckiem BoĹźym na tej stronie    

http://www.spgizyce.plocman.pl/
Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej w Giżycach


Historia szkoły
Szkoła w Giżycach powstała w latach dwudziestych. Mieściła się w izbach wynajętych miejscowości: Nastole, Giżyce, Wężyki, Piotrów. W Giżycach szkoła była ulokowana w lokalu należącym do majątku dziedzica.
W miarę przyrostu liczby dzieci koniecznością stała się kwestia budowy budynku szkolnego. Budowę rozpoczęto w 1933 r. i trwała dwa lata.
Rok szkolny 1934/35 rozpoczęto w nowym, jeszcze niezupełnie wykończonym budynku. Poświęcenie gmachu szkoły odbyło się 21 maja
1936 r. Dokonał tego miejscowy proboszcz Stanisław Laudy. Budynek składał się z sześciu izb lekcyjnych, korytarza i pomieszczenia przeznaczonego na kancelarię.
W lipcu 1938 r. dobudowano 1 izbę lekcyjną, a w 1939 przy szkole dobudowano mieszkanie dla kierownika szkoły.
Do wybuchu II wojny światowej kadra nauczycielska liczyła 5 osób. Naukę we wrześniu 1939 r. rozpoczęło 297 dzieci.
Wybuch wojny przerwał pracę dydaktyczno –wychowawczą w placówce. Od 15 października prowadzono szkołę w sąsiedniej wsi - Antosin, w prywatnym budynku. Była ona nadzorowana przez Niemców, którzy zakazali nauki historii i geografii „mogących wzbudzić wśród Polaków odruchy buntu”. Narażając się na niebezpieczeństwo prowadzono potajemne lekcje zakazanych przedmiotów.
Na początku września okupanci utworzyli w szkole punkt kontrolny straży granicznej. Klasy zamieniono na biura, sypialnie żołnierskie i składy amunicji. Tu żołnierze III Rzeszy sądzili i więzili Polaków za przemyt, gdyż przez Giżyce trasą Gostynin – Sochaczew przechodziła granica Rzeszy i Guberni.
Po wojnie, baza lokalowa i dydaktyczna pomimo dużego wysiłku miejscowego społeczeństwa była bardzo skromna. Warunki do nauki dla blisko trzystu uczniów urągały podstawowym zasadom higieny i bezpieczeństwa. Dzięki funduszom zebranym przez Komitet Rozbudowy Szkoły, przychylności rodziców , zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli, w 1989 rozpoczęły się prace związane z rozbudową szkoły i trwały do 1992 r.
W dobudowanej części znajduje się: korytarz, łazienki, kotłownia. Zainstalowano centralne ogrzewanie. Dobudowany hol będący przedłużeniem istniejącego korytarza jest wykorzystywany do zajęciach wychowania fizycznego.
Systematycznie w okresie ferii letnich prowadzone są prace remontowe. W sierpniu 2003 r. zaadaptowano fragment holu na punkt wydawania posiłków dla dzieci.
Szkoła Podstawowa w Giżycach do 1966 r. była szkołą siedmioklasową, a od 1966 ośmioklasową. Najwięcej uczniów mieściły mury szkolne w latach sześćdziesiątych – uczyło się tu wówczas od 308 (w roku szkolnym 1965/66) do 347 (w 1963/64). W wymienionych latach mieściła się w gmachu szkoła wieczorowa.
Od 1 września 1999 szkołę w ramach reformy przekształcono w sześcioklasową szkołę podstawową. W szkole mieści się oddział przedszkolny. Do szkoły uczęszcza 111 dzieci. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli. Dyrektor i rada pedagogiczna podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły. Zdecydowanie uległa poprawie baza materialna szkoły, placówka została zmodernizowana, unowocześniona. W roku 2000 pozyskano od sponsorów pierwsze komputery. Obecnie pracownia informatyczna wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci, drukarki, kserokopiarkę. W miarę możliwości finansowych dokonuje się zakupu pomocy naukowych, sprzętu do klas, sprzętu audiowizualnego. Systematycznie wzbogacany jest księgozbiór szkolny.

Patron szkoły
Szkole Podstawowej w Giżycach nadano patrona 11 maja 1974 roku. Otrzymała imię I Armii Wojska Polskiego.
W połowie września 1939 roku w okolicach Giżyc, Wężyk i Piotrowa toczyły się ciężkie walki z Niemcami. 17 września w bohaterskiej bitwie września nad Bzurą brał udział 2 pułk Szwoleżerów Rokitniańskich – jednostka kawalerii Wojska Polskiego, która wchodziła w skład Armii „Pomorze” dowodzonej przez generała Władysława Bortnowskiego. W bitwach uczestniczyła również Armia „Poznań”.
Pod naporem przeważających sił nieprzyjaciela wojsko zmuszone było wycofać się. Polscy kawalerowie wycofując się pozostawili w jednym z gospodarstw archiwum pułkowe szwoleżerów.
Wkrótce do Piotrowa wkroczyli Niemcy. Dotarli do schowanych skrzyń, które hitlerowcy wywieźli w nieznanym kierunku. Przepadły między innymi srebrne puchary zdobyte w konkursach jeździeckich, ale nie znaleźli pamiątek najbardziej cennych, które gospodarz zdążył zamurować w ścianie starej obory. Tę tajemnicę stary rolnik zabrał do grobu. Po 34 latach, odnaleziono w murze: sztandar 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, dwa bogato haftowane proporce do fanfar, grot sztandarowego drzewca, Księgę Pamiątkową Pułku z lat 1992 – 39 oprawioną w skórę.
Na początku lat osiemdziesiątych, nauczyciel historii postanowił urządzić kącik pamięci narodowej z czasów II wojny światowej. Odzew był natychmiastowy. Wśród przyniesionych eksponatów znalazł się pięknie haftowany, nieco zniszczony sztandar 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Sprawa odnalezionych pamiątek stała się głośna, na nowo odżyły wspomnienia z czasów wojny. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły oraz rady pedagogicznej dnia 11 maja 1973 roku szkole nadano imię I Armii Wojska Polskiego, której szlak bojowy wiódł przez nasze tereny w kierunku Warszawy w styczniu 1945 roku.
Na tę wspaniałą i niezwykle podniosłą uroczystość przybyli do Giżyc weterani walk nad Bzurą, byli żołnierze I Armii Wojska Polskiego, rodziny poległych, przedstawiciele władz oraz społeczność lokalna. Zgromadzeni oddali hołd poległym, złożyli kwiaty, zapalili znicze. W tym dniu sztandar 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich zastał przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a inne odnalezione pamiątki znalazły swe godne miejsce w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
Nadanie szkole imienia było dla uczniów lekcją patriotyzmu, która pozostawiła ślady nie tylko w ich pamięci, ale i w sercach.
11 maja został ustanowiony Świętem Szkoły Podstawowej im I Armii Wojska Polskiego w Giżycach i jest uroczyście obchodzony. Uczniowie naszej szkoły opiekują się grobami bohaterów września, czczą obrońców i wyzwolicieli naszej ziemi, ziemi giżyckiej.
2 października 1993 roku na cmentarzu odbyła się uroczystość środowiskowa zorganizowana przez Urząd Gminy z Iłowa przy czynnym udziale szkoły. W dniu tym została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa oraz pomniki 350 żołnierzy Armii „Poznań” i „Pomorze”, którzy polegli w walkach na terenie Giżyc, Wężyk i Piotrowa.

Na podstawie http://www.spgizyce.plocman.pl/

Najnowsze galerie

- Ferie zimowe - ...
- Spływ - jezioro...
- Spływ - dzień w...
- Zimowy wyjazd d...
- Spływ - przygot...

Nowosci
08.07.08
Dzial "Aktualnosci" znów aktualizowany.
01.03.08
Pojawiły się zmiany w dziale Olimpiady.