DZIŚ IMIENIY: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Kronika Parafii

.:: Start
.:: GeoCmentarz
.:: Historia
.:: Kronika
.:: Parafia
.:: Artykuły
.:: Patroni
.:: Proboszczowie
.:: Sšsiedzi
.:: Intencje
.:: Ogłoszenia
.:: Jan Paweł II
.:: Dom Dziecka
.:: SZP w Giżycach
.:: SZP w Janowie
.:: Straż
.:: Linki
.:: Kontakt
.:: Olimpiady


Wyślij sms'a tego...
  ...do bliźniego swego http://www.sms.ikp.pl/

Jesteś
509060
Dzieckiem BoĹźym na tej stronie    

30.XI.1978 - do parafii przybył nowy ks. Proboszcz Ks. Andrzej Kamiński dotychczasowy wikariusz parafii Archikatedralnej św. Jana chrzciciela w Warszawie.

10-11.XII.1978 - Rekolekcje Adwentowe; nauki rekolekcyjne głosił Ks. A. Kamiński, miejscowy proboszcz;

25.XII.1978 - Pasterka; "Świadomość, że Polak - papież Jan Paweł II mimo, że dzielą przestrzenie jednak sercem i myślą jest z nami dodawała wiernym większego zapału do modlitwy i śpiewu nowych kolęd."

2-27.I.1979 - Wizytacja duszpasterska - Kolęda;

2.II.1979 - "W piątek 2.II.1979 r. W Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej modliliśmy się aby nasz rodak papież Jan Paweł II mógł bez przeszkód nieść światłość Chrystusa całej rodzinie ludzkiej. Jednocześnie tego dnia wspominaliśmy 30 rocznicę objęcia przez ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego posługiwania na stolicy Prymasowskiej..."
"...Po skończonej Mszy Św. Przy śpiewach pieśni i przy świetle gromnic został przeniesiony z kościoła na plebanię obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten nawiedza rodziny w naszej parafii...";


5.IV.1979 - zakupiono nowy dywan;

10-12.III.1979 - Rekolekcje Wielkopostne;

20.V.1979 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej; przystąpiło 19 dzieci;

14.VI.1979 - Procesja Bożego Ciała;

2-10.VI.1979 - wizyta w Polsce Ojca Św.;

6.X-8.XII.1979 - renowacja ołtarza głównego, chóru, ambony, stołu do odprawiania Mszy Św.; wykonano nową balustradę i ambonę dla lektorów; odnowiono obraz Matki Boskiej Giżyckiej;

6-18.XII.1979 - Rekolekcje Adwentowe;

9.IV.1980 - oddano do renowacji Stacje Drogi Krzyżowej - malowane na płótnie z r. 1896;

1.VI.1980 - przybył do parafii w celu dokonania wizytacji duszpasterskiej J.E. Ks. Bp. Jerzy Modzelewski sufragan warszawski.

11.VI.1981 - uroczystość 15-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Andrzeja Kamińskiego;

5.XI.1981 - założono fundament pod budynek gospodarczy dla służby kościelnej obok organistówki;

6-8.XII.1981 - Rekolekcje Adwentowe;

7.I.1982 - w kościele przed obrazem Matki Boskiej Giżyckiej odbyły się modlitwy w intencji Ojczyzny;

24.VII.1983 - odszedł z parafii ksiądz proboszcz Andrzej Kamiński;

25.VII.1983 - władza kościelna mianowała proboszczem parafii Giżyce księdza Jana Kuleszę;

23.VI.1984 -"Ks. Proboszcz Jan Kulesza pracował nie cały rok, ponieważ zły stan zdrowia utrudniał Mu pracę duszpasterską. Dlatego prosił władze kościelne o zwolnienie Go z obowiązków proboszcza parafii Giżyce. Władza przychyliła się do prośby i z dniem 23 czerwca 1984 roku zwolniła z obowiązków proboszcza, przenosząc na Rezydenta do parafii Ząbki k. Warszawy."

24.VI.1984 - władza kościelna mianowała proboszczem parafii Giżyce ks. Mieczysława Siemaszko;

15.VII.1984 - Ksiądz Dziekan dekanatu sochaczewskiego podczas uroczystej sumy wprowadził nowego księdza na urząd proboszcza Parafii Giżyce;

16.IX.1984 - odbyły się dożynki; przewodniczył Ks. Bp. Jerzy Dąbrowski;

11-18.X.1986 - Misje Święte; hasło Misji Świętych: "Do końca ich umiłował."

12.IX.1987 - odpust Imienia Maryi;

6-8.XII.1987 - Rekolekcje Adwentowe;

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Najnowsze galerie

- Ferie zimowe - ...
- Spływ - jezioro...
- Spływ - dzień w...
- Zimowy wyjazd d...
- Spływ - przygot...

Nowosci
08.07.08
Dzial "Aktualnosci" znów aktualizowany.
01.03.08
Pojawiły się zmiany w dziale Olimpiady.